Zajęcia terapeutyczne dla dzieci

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci

1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. System stawia duży nacisk na swobodę i dzieci oraz wykształcenie samodzielnej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Miła atmosfera pomiędzy dziećmi. W metodzie Montessori nie ma rywalizacji pomiędzy uczniami. Maluchy uczą się wzajemnie od siebie, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. One samodzielnie decydują, gdzie, czego i na jak długo chcą się uczyć w konkretnym momencie. Warto też dodać, że dzieci podczas lekcji mogą swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W grupie znajdują się dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Ze względu na to, że dzieci uczą się w swoim tempie, a program nauki jest zindywidualizowany, ponieważ każde dziecko ma inne potrzeby, zdolności i zainteresowania.
  • Zadaniem nauczyciela jest wsparcie i pomoc dzieciom. Powinien on podążać za dzieckiem przy czym pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów.

Jak powinno wyglądać miejsce nauki?

Pamiętaj, że w sali, w której dziecko się uczy musi panować porządek. Uczniowie mają do zabawy pomoce dydaktyczne, dobrane przemyślanie.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem w którym mózg zbiera docierające do niego informacje które płyną z ciała lub środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Integracja sensoryczna jest podstawą rozwoju i działania wszystkich wyższych zmysłów a także umiejętności. Czym one są? Jest to np wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej występują, gdy mózg jest niezdolny aby w prawidłowy sposób przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko wtedy ma trudność z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być zbytnio ruchliwe albo mieć trudności z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia z koordynacją ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia to kompleksowe działanie, które ma na celu poprawę, przywrócenie oraz utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Niezwykle istotne jest także to, że jest w to włączone również działanie profilaktyczne, które ma przeciwdziałać wystąpieniu powtórnych epizodów. Aby uzyskać poprawny stan zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, innymi słowy terapię ruchem czy też terapię manualną która polega na masażach i technikach które wykonuje fizjoterapeuta.

3. Psychoterapia

Psychoterapia osób dorosłych w głównej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. Ze względu na to duża część osób zastanawia się, jak prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobierane są odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Maluchy swoje problemy zazwyczaj pokazują w zabawie, w związku z czym, jeżeli dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Co więcej często korzysta z różnych gier, co sprzyja nawiązaniu z dzieckiem więzi, a także dowiedzieć się co lubi robić. Sama relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem jest istotna. Ważnym elementem pracy z dziećmi jest też praca rysunkiem. Maluchy w taki sposób mogą wyrazić swoje emocje. Podobnie jest, w momencie, gdy teraputa wraz z dzieckiem tworzą opowiadani. Dziecko, tworząc opowiadania wspólnie z psychoterapuetrą, najczęściej głównemu bohaterowi dają swoje własne cechy lub opowiada jego życie, jako podobne do swojego.