Polowanie zbiorowe – czym jest?

Polowanie zbiorowe – czym jest?

Myślistwo jest pasją bardzo popularną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego typu kół łowieckich z przyjemnością podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najbardziej powszechną jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że przepisy prawa klarownie określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie okazy można polować oraz na jakich terenach jest to dopuszczalne.
Myśliwi często stanowią zamknięte drużyny. Czyni je to interesującymi dla osób z zewnątrz. Warto zatem poznać ich tradycje i dowiedzieć się, jak wygląda polowanie zbiorowe.

Co poprzedza polowanie zbiorowe?

O zbiorowym polowaniu można mówić, gdy uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba. Każde tego typu przedsięwzięcie musi mieć lidera. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów przez myśliwych. Grupa jest zobowiązana do wykonywania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to ceremonia rozpoczynająca łowy. W jej ramach prowadzący informuje grupę o terenie, na którym odbywać się będzie polowanie. Przekazuje także jaka zwierzyna są celem polowania.
W trakcie odprawy rozdzielane zostają zadania dla poszczególnych uczestników polowania. Padają też informacje o źródłach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest przeważnie przypomnieniem o zasadach dotykających bezpieczeństwa i obowiązujących norm.

Polowania zbiorowe – który typ najpopularniejszy?

Występują różne typy polowań zbiorowych, które definiowane są w zależności od rodzaju zwierzyny i metod prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez pędzenie zwierzyny w kierunku myśliwych, którzy czekają na dogodną okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy użyciu specjalnie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki z kolei polega na celowaniu w ptactwo zmierzające się w stronę myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych zdolności i należytego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Przeważnie angażuje dużą liczbę myśliwych ustawionych na specjalnie zbudowanych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też odpowiedniego rozpoznania dróg, którymi przemieszcza się zwierzyna i wcześniejszego przygotowania.
Wybór rodzaju polowania przeważnie bazuje na czynnikach obiektywnych – rodzaju zwierzyny, obszarowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje lider.

Obrzędy kończące polowania

Polowanie zbiorowe wieńczone jest zgodnie ze staropolskim zwyczajem pokotem. Jest to oddanie hołdu upolowanym łupom.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z trwania polowania. Informuje on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z głównych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Wykorzystuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a często nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala praktykować to hobby kolejnym amatorom myślistwa.