Na jakie typy możemy podzielić mikroskopy?

Na jakie typy możemy podzielić mikroskopy?

Mikroskop pozwala nam na oglądanie mikro obiektów, które nie są zauważalne bez powiększenia, lub takich które widzimy, ale dostrzeżenie jakiś ich elementów i szczegółów jest wykluczone. Urządzenie to zbudowane jest z układu optycznego i mechanicznego. Układ optyczny odpowiada za należyte oświetlenie obiektu i jego powiększanie. Układ mechaniczny odpowiada za właściwe ułożenie elementów układu optycznego.

Podstawowe rodzaje mikroskopów

Możemy znaleźć duże ilości najróżniejszych mikroskopów, które różnią się od siebie zastosowaniem, miejscem, w którym są stosowane oraz drobiazgowością, którą umożliwiają. Pierwsze mikroskopy były optyczne, ale od tamtego czasu urządzenia zostały unowocześnione i aktualnie wyodrębnić możemy minimum kilka różniących się od siebie modeli mikroskopów. Są to między innymi mikroskop akustyczny, elektronowy, holograficzny, operacyjny, porównawczy, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Jakie są różnice pomiędzy mikroskopami?

Mikroskopy mają inne sposoby funkcjonowania, na przykład mikroskop akustyczny wykorzystuje fale ultradźwiękowe aby dostać powiększony obraz, a mikroskop holograficzny polega na pomiarze natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez próbkę. Mikroskop atomowy natomiast używa do obrazowania wiązkę elektronów. Im większa energia elektronów, tym mniejsza ich fala i lepsza rozdzielczość mikroskopu. 

Część z mikroskopów jest zmodernizowanym typem mikroskopu świetlnego jak dla przykładu mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowym mierzeniu długości w układzie współrzędnych prostokątnych oraz biegunowych oraz kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, którego działanie opera się na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, w zastępstwie, lub razem z procesami odbicia i absorpcji światła. Tak samo jest także przy mikroskopie stereoskopowym, który odróżnia się również tym, że posiada dwa okulary, zamiast jednego, co pozwala na przestrzenne oglądanie powiększanego projektu.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest podkategorią mikroskopu optycznego. Analogicznie do mikroskopu optycznego do tworzenia obrazu korzysta z widma światła widzialnego. Możemy wyróżnić dwa mikroskopy konfokalne – jedne, które używają wiązkę promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica pomiędzy mikroskopią świetlną a konfokalną wygląda w ten sposób, że do soczewki mikroskopu konfokalnego dochodzi jedynie sygnał z jednej płaszczyzny ogniskowania a w mikroskopie optycznym za to dochodzi światło z całego przekroju próbki. To daje pogłębiony kontrast i rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny bywa używany w dermatologii podczas robienia nieinwazyjnych diagnoz. Pozwala ona na oglądanie skóry na żywym organizmie. Ma on również zastosowanie w okulistyce. Pozwala on na kompleksowe rozpoznanie chorób rogówki, ale także podczas korzystania z mikroskopu konfokalnego możliwe jest obserwowanie zapaleń albo guzów w spojówce.

Źródło: Kawaska – mikroskop konfokalny